Menu

Medlemskab af Nordvestsjællands Naturhistoriske Forening 

Medlemskab af Nordvestsjællands Naturhistoriske Forening. Hvis du ønsker at blive medlem af Nordvestsjællands Naturhistoriske Forening skal du udfylde nedenstående formular og trykke på “send” så vil du blive kontaktet af vores kasserer vedr. din indmeldelse.

Det er også muligt at henvende sig direkte til Dorrit Jensen på  dorrit@kirkov.dk
ang. medlemskab. Husk at oplyse navn, post-adresse, email-adresse og telefonnummer.

Kontingent for 2022 er 175,00 kr. pr. husstand.
Kontingentopkrævning bliver sendt ud på mail i løbet af april måned 2022