Menu

NVNF´s historie 

Foreningen blev stiftet d. 22. september 1951 af lærer Hans Andersen, Kalundborg, skovrider V. Kjølby, Bjergsted og konsulent Tvergaard, Jyderup, og de tre udgjorde således den første
bestyrelse med V. Kjølby som formand.

Foreningen havde i begyndelsen ca. 5 ekskursioner om året, og generalforsamlingerne blev afholdt i det fri efter en svampetur.

Siden gik det ned ad bakke for NVNF, og i 1963 rekonstruerede man derfor foreningen med
Per Ahrenst som en meget aktiv formand. Aktiviteterne steg igen, og der blev arrangeret flere
ture og foredrag med emner som fugle, botanik, svampe, mosser, geologi, insekter, forstbotanik samt besøg på bl.a. Risø, Niels Bohr-Instituttet, og Hauchs Physiske Cabinet i Sorø.

Foreningen har gennem tiderne bidraget til det naturbevarende arbejde bl.a. ved atbistået
fredningsmyndighederne i det daværende Holbæk Amt med planteregistrering af fredningsværdige områder.

Nogle medlemmer har indsamlet vilde planter til Botanisk Museums Frøbank, mens andre har deltaget i Atlas-undersøgelser af fugle og sommerfugle eller foretaget fugletællinger i DOF’s regi.

I 1970 vedtog man at flytte generalforsamlingen til februar.

I 1967 arrangerede foreningen en rejse til Øland, hvilket sidenhen er blevet til flere udlandsrejser til bl.a. Sri Lanka, Gambia, Israel, Lapland, Norge, Østrig, Tenerife, Spanien, Öland og Gotland.

I de senere år er en Ørnetur til Skåne og en Tranetur til Hornborgasjön blevet et tilbagevendende rejsemål.

Også ture i rundt Danmark med fokus på alle former for natur indgår i dag som nogle af foreningens faste aktiviteter, hvor destinationer som Bornholm, Sønderjylland, Djursland og Fyn har været besøgt.

Foreningens formænd: 

V. Kjølby 1951 – 1963
Per Ahrenst 1963 – 1989
Eilif Sørensen 1989
Annelise Würtz 1989 – 1994
Knud Petersen 1994 – 2003
Erik Hansen 2003 – 2013
Vagn Gotfredsen 2013 – 

Helge Nielsen 

En af de mest markante personer i foreningens historie har uden tvivl været Helge Nielsen, som døde 2011 i en alder af 89 år. Han sad i bestyrelsen i 47 år og blev i 1993 udnævnt til æresmedlem af foreningen.

Helges viden om specielt den danske flora var uden grænser, og han formåede med sin entusiasme at formidle sin interesse og viden til foreningens medlemmer, hvilket trak mange planteinteresserede til. Han stiftede ”Mandagsholdet”, hvor blomsterfolk hver mandag
aften i sommersæsonen tog på ekskursion i lokalområdet og om vinteren sad på skolebænken med Helge som lærer. ”Mandagsholdet” er stadig en del af foreningens aktive liv.

Æresmedlem 

På årsmødet d. 5. februar 2012 udtrådte Keld Bennike af bestyrelsen og blev her udnævnt som æresmedlem af foreningen. Keld har været medlem af bestyrelsen i flere årtier og gjort
et stort arbejde for foreningen, bl. a. var han med til at genoprette den i 1963. Keld Bennike, og dermed foreningens sidste æresmedlem, døde i 2016 i en alder af 92 år.

Billeder

Helge tog omkring 10.000 lysbilleder af planter fra sine mange rejser til bl.a. Skandinavien, Europa, Tyrkiet og Kirgisistan.
Med bistand fra Ole Dybkjær, et mangeårigt medlem af foreningen, er mange af dem er nu blevet digitaliseret og gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside. De originale lysbilleder er siden blevet overdraget til botanikeren og forfatteren Jon Feilberg.

Herbarium 

Foreningen rådede over et stort, velbevaret herbarium med over 1000 herbarieark. Planterne heri blev indsamlet af Henrik Nielsen, som var et flittigt bestyrelsesmedlem igennem 1960erne. Herbariet blev i sommeren 2013 overdraget århus Universitets herbarium, hvor det efter behandling og sortering vil blive indarbejdet.